Welkom bij Passie voor Portugees!

Joyce de Leeuw - beëdigd (gerechts)tolk en vertaalster

 • native speaker Nederlands / near native speaker Portugees
 • vertalingen in Nederlands – Portugees en v.v. en Engels – Portugees
 • ruim 30 jaar ervaring (o.a. Brazilië, Portugal, Angola, Kaapverdië
 • ruime kennis van de Braziliaanse cultuur (o.a. 11 jaar in Brazilië gewoond en gewerkt) 
 • Portugees: staatsdiploma en diploma SIGV-gerechtstolken
 • Engels: diploma University of Michigan (alleen vertalingen vanuit het Engels)
 • geregistreerd in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) onder nr. 679
 • specialisatie Rbtv: tolk in strafzaken
 • overige specialisaties: juridisch algemeen, commercieel, landbouw, bloementeelt
 • A-screening KLPD (vertrouwelijkheid verzekerd)
 • spoedvertalingen
 • opdrachtgevers
 • notarissen
 • advocaten
 • politie en justitie (veel ervaring met rogatoire commissies)
 • diverse ministeries
 • de IND (Angolese asielzoekers; delegaties uit Angola, ambassadeurs en consuls)
 • ontwikkelings- en liefdadigheidsorganisaties (Angola, Mozambique, Brazilië)
 • bedrijven (Europese ondernemingsraden)
 • particulieren (alle soorten aktes, paspoorten, vonnissen, enz.)
 • gezondheidszorg (algemeen, psychiatrie)

Lidmaatschappen

 • Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)
 • Vereniging SIGV Gerechtstolken en Juridische Vertalers
 • Stichting Vrouwennetwerk Vertalers en Tolken (SVVT)
 • Vereniging van Tolken en Vertalers Tolkencentra (VTVTC)